joomla templates
jan.17

Valuta be- és kivitele

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény szerint a Magyar Köztársaság államhatárát átlépő személy, amennyiben birtokában összesen egymillió forint értéket elérő, vagy azt meghaladó összegű forint, valuta, utazási csekk, nemzetközi postautalvány feladóvevénye, átruházható értékpapír, illetve pénzpiaci eszköz van, köteles ezt a tényt a vámhatósággal írásban közölni.

A közlésnek tartalmaznia kell

a természetes személy

  1. családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét,
  2. lakcímét,
  3. születési helyét, idejét,
  4. állampolgárságát,
  5. anyja születési nevét,
  6. az azonosító okmányának típusát és számát,
  7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet;
  8. a személy birtokában lévő pénz összegét és pénznemét, értékpapír, illetve pénzpiaci eszköz esetén a kibocsátót, a sorszámot és a névértéket.

A valuta forintértékének kiszámításakor a határátlépés napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot, az MNB hivatalos árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek esetében az ezek USD-ra átszámított árfolyamairól szóló, átlépés napján érvényes MNB közleményben foglalt árfolyamot kell alkalmazni.

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága a 0036-1/470-41-21-es telefonszámon ad.